Algemene Voorwaarden

 

Er wordt alleen op afspraak gewerkt!

 

The Nail Creations vraagt €15,- voor het reserveren van de Nagel- en Lash Extensions behandeling. 

Ook bij het reserveren voor Permanent Make-Up behandeling vraag The Nail Creations een aanbetaling van €100,-    

                                                            

Bij een afspraak maken ontvangt de klant een Tikkie verzoek.
Wordt er niet betaald vervalt de afspraak!

Heeft u dus wel betaald dan wordt er na de behandeling €15,- /€100,-  afgetrokken van het totale bedrag en ontvangt u een bevestiging.

 

Permanent Make-up & Lash Extensions klanten opgelet!

Als u een afspraak voor Wimper Extensions of Permanent Make-Up behandeling hebt staan, graag in een comfort/sport kleding naar de behandeling komen. (Geen Spijkerbroek) 

Hierdoor lig u meer comfortabel en verloopt de behandeling een stuk beter!

 

Aansprakelijkheid uitvoering Permanente Make-up

The Nail Creations is niet aansprakelijk voor ontevredenheid van de klant na het uitvoeren van een behandeling. Wel neemt The Nail Creations verantwoordelijkheid om tegemoet te komen met een extra, kosteloze nabehandeling (mits de ontevredenheid aangetoond kan worden op technische fouten) bij dezelfde behandelaar. De verantwoording van het uitvoeren van goede nazorg, na een behandeling, ligt bij de klant zelf.

Ook is The Nail Creations niet verantwoordelijk voor medische risico’s ten volge van een permanente make-up of een van alle andere behandelingen wiens wordt aangeboden door The Nail Creations. Wanneer de klant in de behandelruimte aanwezig is en mondeling akkoord geeft op het starten van de behandeling, gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden en neemt de verantwoordelijkheid over alle nazorg, risico’s of complicaties ten gevolge van een door The Nail Creations uitgevoerde behandeling.

 

Een afspraak annuleren?

Geef dit dan tijdig aan. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 72 uur van tevoren is afgezegd, is The Nail Creations genoodzaakt  het volledige nagel-behandeling bedrag in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

Ook bij annulering wegens ziekte wordt de aanbetaling van €15,- niet terug gestort.

Wanneer een klant vanwege acute medische omstandigheden niet kan komen, vervallen de in rekening gebrachte kosten. De klant heeft een doktersschrift nodig om dit aan te kunnen tonen.

 

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal The Nail Creations de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de klant. In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht The Nail Creations hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsmail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De klant is verplicht om de betalingen uit te voeren bij het maken van een afspraak of het volgen van een opleiding en gaat hiermee akkoord.

 

Een afspraak verzetten?

Alle afspraken die al geboekt zijn, kunnen niet worden verzetten of verplaatsen. Hou er rekening mee met de afspraken die al zijn geboekt. De aanbetaling van €15,- wordt ook niet terug gestort. 

 

Bij 15 minuten te laat dan wordt uw afspraak geannuleerd.                                                                              

Het volledige nagel-behandeling bedrag wordt in rekening gebracht, geldt ook voor niet komen opdagen.

 

Persoonsgegevens & Privacy

De klant voorziet The Nail Creations vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan The Nail Creations aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. The Nail Creations neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. The Nail Creations behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. The Nail Creations zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door The Nail Creations gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Geheimhouding

The Nail Creations is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Nail Creations verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

The Nail Creations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Nail Creations is uitgegaan van door de klant verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Er kan dus geen zekerheid gegeven worden dat eigendommen, producten, kleding en accessoires beschermd zijn tegen pigment en andere producten die gebruikt worden binnen PMU. The Nail Creations is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Beschadiging en diefstal

The Nail Creations heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. The Nail Creations meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn beveiligingscamera’s aanwezig.

 

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee dagen na ontdekking gemeld worden aan The Nail Creations. The Nail Creations zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. The Nail Creations zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal The Nail Creations de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien The Nail Creations en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Nail Creations het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Worldwide of Beauty Academy

Het aanmelden voor een opleiding/masterclass is altijd onder voorbehoud. Wanneer onze opleiding niet door kan gaan, word je hiervan op de hoogte gesteld en worden de kosten terug gestort.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent of examenbeoordelaar heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

De informatie betreft de opleiding of masterclass ontvang je 4 weken vooraf aan de opleiding.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alle informatie.

 

Regelen van Modellen

Studenten dienen zelf een model te regelen. Wanneer dit niet lukt, kan Worldwide of Beauty Academy eventueel een model regelen. Het bijwerken van de modellen wordt door de student zelf geregeld. Een trainer kan eventueel tegen betaling het model bijwerken op afspraak, indien nodig. Worldwide of Beauty Academy is niet verantwoordelijk voor het niet opdagen van een model. 

 

Garantietermijn Nagels
Een garantie van 5 dagen na de behandeling. 

Alle beschadigingen die u zelf hebt verricht valt niet onder garantie.

(ook bij Nail Art zoals stickers en steentjes vallen niet onder garantie) 

 

Betalingsmethode
De betaling van de behandeling kan zowel contant als per pin. De betalingen moeten altijd in de salon worden voldaan. Als u pint, komen er €2,- extra transactiekosten bij.